PHOTOS ATTRIBUTION:

English:

Some of pictures used on www.teczoweanimacje.pl were downloaded from http://www.freepik.com.According to the licence - all of them are free for comercial use with attribution.Secondly we are really grateful to all of the authors for letting us share it on our website. Therefore we want to accredit all of them and below we put a links to the authors galleries on freepik.com (and others)which we used on www.teczoweanimacje.pl

Thank you !!!

Polish:

Niektóry ze zdjęć użytych na stronie www.teczoweanimacje.pl zostało pobranych z http://www.freepik.com. W nawiązaniu do zapisów licencyjnych, wszystkie są darmowe do zastosowań komercyjnych. Jedynym wymogiem jest ich atrybucja. Ponad to jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim autorom tych prac za to, że podzielili się nimi i wyrazili zgodę na ich używanie do własnych celów. Dlatego też chcemy wyróżnić ich zgodnie z zapisami licencji i poniżej umieszczamy linki do galerii autorów prac na www.freepik.com (oraz innych), które użyliśmy na www.teczoweanimacje.pl

Dziękujemy !!!