Ochrona danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji oraz realizacją zamówionej usługi.

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Kwiatkowska Terapia i Rozrywka, Radwanka 25, 97 – 226 Żelechlinek, NIP 773 23 72 905;

2)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz realizacji zamówionej usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni;

3)     kategoria danych osobowych: dane zwykłe;

4)     Pana/Pani dane osobowe są pozyskano z: (od osoby, której dane dotyczą w trakcie kontaktu,
z powszechnie dostępnych źródeł, z Internetu);

5)     Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu;

6)     posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (ujawnienia) , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7)     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.